Jogi nyilatkozat

Hatályos: 2021.01.01
1. Bevezető

1.1. A trendbefektetes.hu portál tartalmának szerzői joga AEPREM Invest Kft-t illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik. Ebben az esetben annak megfelelően kell eljárni.

2. Linkek elhelyezése

2.1. A trendbefektetes.hu üdvözli, ha egyéb oldalakon rámutató linket helyeznek el. Ilyen esetben nem kell engedély elég, ha a info@trendbefektetes.hu címre írnak. (A méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emelünk, és annak megszüntetését kezdeményezzük!)

3. Tartalom felhasználása

3.1. A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.) csak előzetes írásbeli engedéllyel használható fel.

3.2. Nem kell engedély az idézéshez. Az idézésnek azonban meg kell felelnie a vonatkozó törvények* paragrafusainak. Idézés esetén – forrás megjelöléssel – kérünk rámutatni (link elhelyezése) a portál megfelelő oldalára.

3.3. Cikkek másodközléséhez (szó szerinti közlés) engedély kell.

3.4. A honlapon elhelyezett egyetlen közlés sem tekinthető szerződési ajánlatnak vagy szerződési ajánlat elfogadásának.

4. Képek felhasználása

4.1. Az trendbefektetes.hu portálon található képeket szerzői jogok védik, azok felhasználása engedélyköteles. A Portálon elhelyezett képeket előzetes engedély nélkül tilos lementeni és kereskedelmi célra felhasználni.

5. Egyéb

5.1. Tilos az trendbefektetes.hu portál tartalmát akár nyílt, akár zárt adatbázisba lementeni.

5.2. Tilos az trendbefektetes.hu portál tartalmát kereskedelmi célra felhasználni, vagy azt terjeszteni.

5.3. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra.

5.4. A Portál nem helyez el semmilyen tevékenységéhez nem kapcsolódó hirdetést.

5.5. A honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy a portálon közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért.

5.6. Amennyiben további kérdései lennének, vagy közlési engedélyt szeretne kérni, itt megteheti: info@trendbefektetes.hu

*Vonatkozó törvények:

A másodközlésnek és az idézésnek meg kell felelnie a sajtóról szóló 1986. évi II. tv., a Büntető törvénykönyv (1978.évi IV. tv.), a Polgári törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), a Szerzői jogról szóló (1999. évi LXXVI. tv.) törvények megfelelő paragrafusainak. Az Aegon engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) online vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos. Copyright, AEPREM Invest Kft Minden jog fenntartva!